IV Науковий Конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології»

28-29 листопада 2019 року в місті Києві відбувся IV Науковий Конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології».
 
В цьому році, зокрема, пролунали цікаві доповіді від іноземних спікерів Gábor Veres (Hungary) и Małgorzata Sładek (Poland).
 
Основними темами Конгресу були:
• Діагностика та лікування захворювань кишечника у дітей
• Функціональна і органічна диспепсія у дітей
• Проблемні питання дитячої нутриціології
• Захворювання гепатобіліарної системи
• Немедикаментозна корекція і особливості фармакотерапії захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей.
 
Дякуємо усім за участь!